» Aktuálně

cz en

Aktuálně

Hlavní stránka » Aktuálně

Květen 2011

Již tradičně se účastníme semináře "Vápno, cement, ekologie 2011", který pořádá Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. v hotelu Skalský Dvůr v Lísku v krásném prostředí Českomoravské vysočiny ve dnech 30.05. – 01.06.2011.
Letos se účastníme aktivně, a to s přednáškou Opravy masivních základů strojů v průmyslu stavebních hmot pomocí vnesení dodatečného předpětí která bude také publikována ve sborníku z konference a jejíž plné znění naleznete zde

Duben 2011

Pro společnost HOLCIM jsme ve spolupráci s rakouskou společností PM Technologies realizovali zakázku Modifikace výměníku rotační pece. Součástí akce byl projekční návrh, výroba nových komponent a montáž. Podrobnosti připravujeme.

Březen 2011

Pro akciovou společnost KOVOLIT Modřice zajišťujeme realizaci investiční akce Rekonstrukce plynové tavírny, akci zajišťujeme na klíč. Její součástí je kompletní rekonstrukce staré tovární haly, tj. sanace staré ocelové konstrukce, nová podlaha, nové opláštění a střecha.
Veškeré stavební práce zajišťuje naše společnost vlastními silami. Srdcem nové plynové tavírny budou 3 tavící pece na hliník, které dodává německá společnost STRIKO. V letošním roce bude instalována první z nich. Také její instalaci, jakož i výrobu pomocných komponentů k peci ( komín, sací potrubí ) zajišťuje PEEM. Svými silami se postaráme ještě o rozvody zemního plynu, elektro a MaR bude řešeno našim smluvním pratnerem. První pec bude uvedena do provozu koncem měsíce června 2011.

Únor 2011

Z kategorie speciálních satatických prací byla zakázka Oprava základu cementového mlýna, kterou jsme úspěšně dokončili v požadovaném termínu. Horizontální prasklina základu mlýna způsobovala nadměrné opotřebení některých jeho součástí, což vedlo k častým opravám a výměnám. Základ mlýna byl za pomocí speciální techniky provrtán a lany Monostrand bylo vneseno dodatečné předpětí.
Podrobný referenční list připravujeme.

Listopad 2010

Pro společnost Vítkovice Hammering jsme zahájili výrobu 5 továrních komínů. Komíny budou instalovány k pecím pro novou kovárnu, jejíž stavba již probíhá v Ostravě Vítkovicích na ulici Ruská.
Nejvyšší z komínů bude mít výšku 44,2 m, další tři jsou vysoké 30,0 m, poslední má výšku 25 m. Průměry jsou 1,32 m u nejvyššího komína, u ostatních 1,02 m. Komíny jsou z důvodu vysoké teploty spaliv uvnitř vyvložkovány izolací sibral a nerezovým plechem. Mimo výrobu budeme sami zajišťovat i jejich instalaci a nátěry.

Srpen 2010

Ve spolupráci se společností T-PROJECT GROUP jsme v průběhu let 2009-2010 vyprojektovali a připravili akci Realizace obtoku dvou spalinových kotlů v Teplárně Kyjov. Nyní jsme úspěšne dokončili její realizaci, na které jsme pracovali od března tohoto roku. Bližší informace k řešení naleznete zde.

Únor 2010

na počátku měsíce jsme po 3 měsíčním zkušebním provozu úspěšně předali do užívání zakázku Palivové hospodářství biomasy v Teplárně Písek, a.s.. Zařízení jsme vybudovali v souladu s našim mottem: "Od záměru k realizaci". Naše práce začala již v roce 2008 studií proveditelností a skončila právě zkušebním provozem koncem roku 2009. Na tomto projektu naše společnost spolupracovala s firmou T–PROJECT Group, spol. s r.o.

Bližší informace k řešení naleznete zde - Palivové hospodářství biomasy
Technický list ke stažení naleznete zde

Září 2009

Ve dnech 24. - 25. 09. 2009 jsme se zúčastnili 5. ročníku Středoevropského betonářského kongresu (CCC 2009) v Badenu (Rakousko). Náš příspěvek „ Zesilování průmyslových hal pomocí dodatečného předpětí “ – autoři Ing. Jiří Chalabala a Ing. Ladislav Klusáček byl vybrán k publikaci do sborníku konference a zároveň jako poster na výstavu v hlavním kongresovém sále.

Plné znění příspěvku naleznete zde
Poster ke stažení naleznete zde