Dotační programy

 

CZ_RO_B_C

 

Inovace procesů pro výrobu inovovaného typového řešení dodatečného připnutí nové konstrukce - konzoly ke stávajícímu betonu - sloupu

Projekt:

Inovace procesů pro výrobu inovovaného typového řešení dodatečného připnutí nové konstrukce - konzoly ke stávajícímu betonu - sloupu

Název programu:

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Výzva: INOVACE - Inovační projekt - Výzva VII
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_261/0020207
Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Zprostředkující subjekt:

Agentura pro podnikání a inovace

Cílem projektu je inovace výrobních procesů společnosti PEEM, které umožní rozšíření produktového portfolia o prvek v oblasti speciálních statických prací - nově vyvinuté typové řešení dodatečného osazení betonových konstrukcí o nové nosné konstrukční prvky - konzoly prostřednictvím dodatečně připnuté konzoly. Za tímto účelem bude pořízena nová technologie laserového řezání a implementován ERP systém.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

Inovace procesů pro výrobu inovovaného typového řešení dodatečného předepnutí stávajícího železobetonového průvlaku

Projekt:

Inovace procesů pro výrobu inovovaného typového řešení dodatečného předepnutí stávajícího železobetonového průvlaku

Název programu:

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Výzva: INOVACE - VÝZVA VIII
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_318/0024727
Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Zprostředkující subjekt:

Agentura pro podnikání a inovace

Cílem projektu je inovace výrobních procesů společnosti PEEM, které umožní rozšíření produktového portfolia o prvek v oblasti speciálních statických prací - nově vyvinuté variabilní typové řešení zvýšení únosnosti stávajícího železobetonového průvlaku pomocí dodatečného předepnutí. Za tímto účelem budou v rámci projektu pořízeny nové technologie a 3D systém modelování daných prvků produktu.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

Výzkum typového řešení detekce stavu a oprav korozivně oslabených předepnutých železobetonových konstrukcí

Projekt:

Výzkum typového řešení detekce stavu a oprav korozivně oslabených předepnutých železobetonových konstrukcí

Název programu:

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Výzva: APLIKACE - VÝZVA VIII
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024417
Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Zprostředkující subjekt:

Agentura pro podnikání a inovace

Projekt se zaměřuje na aplikaci inovativní metody oprav a detekce stavu korozivně oslabených předepnutých železobetonových konstrukcí. S tím je spojen výzkum a vývoj nového typového řešení včetně jeho prototypu. Toto typové řešení bude důkladně zkoumáno z pohledu funkčnosti této metody zejména pak prostřednictvím realizace pilotní aplikace. Výstupem projektu bude prototyp typového řešení diagnostiky a oprav korozivně oslabených předepnutých železobetonových konstrukcí. 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

Výzkum typového řešení oprav dynamicky namáhaných masivních základů

Projekt:

Výzkum typového řešení oprav dynamicky namáhaných masivních základů

Registrační číslo:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_175/0015592

Konec realizace:

31. 12. 2022

Celkový rozpočet:

6 118 872,-Kč bez DPH

Výše dotace (53,11%):

3 249 732,9-Kč bez DPH

 

Záměrem výzkumu a vývoje je v rámci každé etapy provést na minimálně jednom vytipovaném základu dynamické měření narušeného základu. Předpokládá se, že oprava bude spočívat ve výše popsaném způsobu „sešití“ základu nebo v modifikaci tohoto postupu. Po provedení opravy bude opět provedeno dynamické měření a tím bude ověřena úspěšnost opravy.

I ETAPA – Modelování technických řešení 

Jedná se o osobní náklady na zapojení klíčových osob a dalších členů řešitelského týmu do řešení projektu, a to v období 1/2020-12/2020. 

II ETAPA - Vývoj dílčích technických prvků 

Jedná se o osobní náklady na zapojení klíčových osob a dalších členů řešitelského týmu do řešení projektu, a to v období 1/2021-12/2021. 

III ETAPA – Postupy aplikace in situ a finalizace 

Jedná se o osobní náklady na zapojení klíčových osob a dalších členů řešitelského týmu do řešení projektu, a to v období 1/2022-12/2022 

 

Výzkum mezní únosnosti dodatečně předepnutých konstrukčních částí 

Projekt:

Výzkum mezní únosnosti dodatečně předepnutých konstrukčních částí

Název programu:

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Výzva:

APLIKACE III. VÝZVA - BEZ ÚČINNÉ SPOLUPRÁCE

Registrační číslo:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_083/0010293

Řídící orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Zprostředkující subjekt:

Agentura pro podnikání a inovace

 

V listopadu roku 2017 byla ve společnosti PEEM spol. s r.o. zahájena realizace projektu „Výzkum mezní únosnosti dodatečně předepnutých konstrukčních částí“. Předpokládaným datem ukončení projektu je duben roku 2020.

 

Cílem projektu je vyvinutí 4 typových řešeních aplikace metody dodatečného předpětí betonu na různých typech konstrukčních prvků. V rámci výzkumu a vývoje těchto typových řešení dojde k ověření funkčnosti metody dodatečného předpětí betonu na těchto řešeních, vývoj postupů efektivního aplikování této metody a zejména důkladné prověření funkčnosti prostřednictvím stanovení meze pevnosti realizací destrukčních zkoušek.  Hlavním výstupem projektu jsou prototypy těchto typových řešení:

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu. 

Inovace produktu a výrobního procesu společnosti PEEM

Projekt:

Inovace produktu a výrobního procesu společnosti PEEM

Název programu:

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Výzva:

INOVACE – Inovační projekt – Výzva III

Registrační číslo:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0010147

Řídící orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Zprostředkující subjekt:

Agentura pro podnikání a inovace

 

V září roku 2017 byla ve společnosti PEEM spol. s r.o. zahájena realizace projektu „Inovace produktu a výrobního procesu společnosti PEEM“. Předpokládaným datem ukončení projektu je srpen roku 2019.

 

Cílem projektu je inovace výroby společnosti PEEM, spol. s r.o., která umožní rozšíření produktového portfolia firmy o 2 významné prvky v oblasti speciálních statických prací. Jde o nově vyvinutý systém dodatečného předpětí plnostěnného a příhradového vazníku (2 odlišné konstrukční prvky), které budou realizovány za využití unikátního know-how firmy PEEM. Aby bylo možné nové systémy řádně instalovat a vyrábět jejich komponenty, je za tímto účelem nutné pořídit nové technologie.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

KONTAKTUJTE NÁS

Adresa společnosti:


Čajkovského 35
616 00, Brno - Žabovřesky


Kontaktní osoba:

Martin Chalabala


+420 724 562 172

zesilovanikonstrukci@peem.cz


Napište nám