Představení společnosti

Ing. Jiří Chalabala

Společnost PEEM, spol. s r. o., vznikla v roce 1992 původně jako sdružení projektantů. V březnu 1993 se stala právnickou osobou, tento statut trvá doposud. Původní název firmy PEM (projekty, engineerging, management) byl změněn v červenci 2002 na PEEM. Důvodem byl stejný název rakouské firmy, který byl již dříve zaregistrován v Evropském registru názvů.

Od svého založení jsme se řadu let věnovali téměř výhradně projektování, a to pro výrobu stavebních hmot, cementárny, vápenky, ale také pro další průmyslové provozy (slévárny, energetiku) a navazovali tak na svoji předchozí praxi v Keramoprojektu Brno. Ve svých projektech jsme se vždy snažili nalézt nová, netradiční a neotřelá řešení, která by znamenala posun kupředu.

V posledních letech z trhu zaznívá stále větší poptávka na poskytování komplexnějších služeb. Už nestačí jen dobrý projekt, řešení "na papíře"; zákazník potřebuje nabídku pomoci se svým záměrem od začátku až do konce, tj. až do vyřešení problému a předání stavby nebo uvedení zařízení do provozu. Proto jsme naše poslání úplně změnili a přizpůsobili organizaci a chod společnosti tomu, aby plně korespondovala s novým mottem "Od záměru k realizaci".

V současné době se chceme koncentrovat na dvě linie - oblasti působení.

Každý nový problém je pro nás výzvou k nalezení co nejlepšího řešení. Vždy nabízíme ucelenou službu od posouzení investičního záměru, přes jednotlivé stupně projektové dokumentace, dodávky, realizace, montáž až po uvedení do provozu.

V Brně dne 17.3.2009
Ing. Jiří Chalabala,
jednatel, vlastník společnosti

KONTAKTUJTE NÁS

Adresa společnosti:


Čajkovského 35
616 00, Brno - Žabovřesky


Kontaktní osoba:

Martin Chalabala


+420 724 562 172

zesilovanikonstrukci@peem.cz


Napište nám