» Speciální statické práce

cz en

Speciální statické práce

Hlavní stránka » Technická řešení » Speciální statické práce

Předpínání konstrukcí má více než šedesátiletou tradici, ale přesto stále ještě není zcela úplně běžnou metodou, zejména pro některé aplikace. V každém případě však přináší celou řadu uživatelských výhod. Předpínání umožňuje zvýšit únosnost stavebních konstrukcí, zachovat a prodloužit jejich životnost a tím i jejich funkci, a to i u porušených stavebních objektů. A konečně - předpínání nalézá stále častěji své místo u navrhování nových konstrukcí, kdy se tak výrazně ovlivní nejen architektura stavby, ale z hlediska poměru hmotnosti a ceny vůči únosnosti konstrukce i její užitná hodnota.

Úprava vnitřní napjatosti, resp. silových poměrů v již existující konstrukci je – kromě změny statického schématu – možná pouze zavedením nové silové soustavy. A právě dodatečné předpětí je tím elegantním a efektivním způsobem, jak tohoto dosáhnout. Pomocí vhodně trasovaného předpínacího lana můžeme zatížení (napjatost) přenést z jednoho místa konstrukce do jiného – vhodnějšího. Vnesením tlakového napětí se tak sníží nebo eliminuje nepříznivé napětí v tahu, které vzniká při zatížení konstrukce.

Samozřejmou snahou je veškerá lana zabudovat - skrýt do vlastní konstrukce, aby nerušila interiér nebo fasádu objektu.

Postupy předpínání je možno nekonečně modifikovat, neboť ohebné lano umožňuje trasování podle potřeb a možností konstrukce. Kromě zesilování konstrukcí lze vyřezávat části betonových konstrukcí a tyto nahradit podporou z prostorově vedeného lana, lze zvyšovat užitný rozpon konstrukcí vynecháním sloupů a jejich nahrazením lanovým systémem.

  • Společnost PEEM, spol. s r.o. je držitelem přihlášky Evropského patentu na "Zesílení železobetonových konzol pomocí dodatečného předpětí“, držitelem Chráněného technického vzoru „Částečně předepnutá rámová příčel s parabolickými pásy", autorem Technického řešení "Zesílení mostového jeřábu pomocí dodatečného předpětí".
  • Společnost PEEM, spol. s r.o. se v této oblasti soustavně věnuje samostatné vědeckovýzkumné činnosti. Na výzkumu úzce spolupracuje s Ústavem betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.

V další části bychom Vám chtěli představit jednotlivé aplikace podrobněji.

Speciální statické práce